Tomato Texture

Tomato Texture

Feta cheese & baguette (VEG)